سایت اجتماعی پزشکی جنسی
بدانیم تا بمانیم
پنجشنبه 16 شهریور 1391

تشریح-اندام-تناسلی-زنانه

پنجشنبه 16 شهریور 1391

نویسنده :محمد

فرج (Vulva ) ،بخش بیرونی دستگاه تولید مثل ماده :

فَرج قسمت قابل رویت و یالی شکل اندام تناسلی زنانه است. در بالا و جلوی ان بخشی مثلثی شکل دارای بافتی نرم و پوششی از مو می باشد که با ماهیچه معقدی که آن هم قابل رویت است در ارتباط می باشد. کار این ماهیچه جدا کردن فَرج از معقد و نگاه داشتن عضله تناسلی در قسمت تحتانی شکم است.فَرج از دو لب بزرگ لبهای بزرگ فَرج تشکیل شده که کار آن پوشش و نگهداری از عضو های حساس اندام تناسلی زنانه است. دو لبان کوچک لبهای کوچک فَرج در زیر لبهای بزرگ فَرج قرار دارند و از قسمت فوقانی به هم متصل شده و به شکل پوششی چوچوله را در بر میگیرند. قسمت داخلی فَرج در میان لبهای کوچک فَرج است.

1- چوچوله یا خروسه (Clitoris)

2-لبهای بزرگ فرج (Labia Major)

3-لبهای کوچک فرج(Labia Minor)

4-  پرده بکارت (Hymen)

لبهای بزرگ فَرج( Labia Major):

لبهای بزرگ فَرج ،لبهای بزرگ دو لایه کلفت از بافت پوستی هستند که از قسمت فوقانی دستگاه تناسلی اغاز و تا معقد ادامه می یابند. قسمت خارجی این لبها از پوست رنگی غدد چربی و البته پس از بلوغ از مو پوشیده می شود. قسمتهای داخلی نرم و بدون مو با چند غده چربی قرار دارند. زیر این لایه های پوستی اغلب بافتی از چربی چند رباط رشته های نرم ماهیچه ای عصب ها و رگهای لنفاوی و خونی قرار دارند. لبهای بزرگ فَرج در حین دخول با بیضه های مرد در تماس قرار می گیرد. غددی که در این لبهاست عطری از خود تراوش می کند که موجب تحریک در هر دو جنس می شود. لبهای بزرگ فَرج مهبل را از آسیب مستقیم خارجی حفظ می کند به عبارتی دیگر به نوعی سپر مهبل است. لبهای بزرگ فَرج همان خایه در مردان است اما به صورت دو نیم صفحه قرار گرفته است. اگر با دقت به لبهای کوچک فَرج نگاه کنید و آن را با بافت پوستی خایه مقایسه کنید متوجه می شوید که از یک جنس هستند .

 

لبهای کوچک فَرج( Labia Minor)  :

لبهای کوچک فَرج در زیر لبهای بزرگ فَرج قرار دارند و دو لایه نازک و نرم پوستی بدون مو هستند که حالت و شکل انها در زنها متفاوت است آن هم بر حسب بافت و رنگ از صورتی گرفته تا قهوه ای. این لبها ممکن است صاف یا تو رفته باشند و با لبهای بزرگ فَرج پوشیده شده باشند یا خیر. دقت کنید که شکل بافت پوستی نرمی و سختی و رنگ اندام تناسلی زنانه  در بانوان و دوشیزگان متفاوت است. در داخل و میان لبهای کوچک فَرج و در دو نیمه اندام تناسلی حبابهای دهلیزی وجود دارند. کار این حبابها یا اسفنجها این است که حین تحریک جنسی با جذب خون به داخل خود متورم شده و در طول این جریان قطر لبهای کوچک فَرج را دو یا حتی سه برابر حجم آن در حالت عادی کند. معمولا زنانی که لبهای کوچک فَرج در انها به وضوح پیداست دارای حساسیت جنسی بالاتری هستند .لبهای کوچک فَرج دارای کارکرد های زیر می باشد:

1-محفوظ نگهداشتن هر چه بیشتر اندامهای داخلی اندام تناسلی.

2-افزایش حساسیت جنسی در حین امیزش به علت وجود رگهای نسبتا بزرگ خونی و سررشته های عصبی.

لبهای کوچک فَرج به مراتب از تراکم بیشتری از رشته های عصبی نسبت به چتل برخوردار است از همین روست که نیز در اثر تحریکات جنسی شدت و حساسیت بیشتر و بالاتری نسبت به چتل از خود نشان می دهد.

 

چوچوله یا خروسه (Clitoris  ) :

گاهی پیدا کردن چوچوله برای خود زن یا فردی که در حال امیزش با اوست مشکل است زیرا گاه کاملا در جوف لبهای بزرگ فَرج پوشیده شده و به اصطلاح در زیر سقف ان مخفی است (البته در هر حال نوک ان تا حدی بیرون است). چوچوله در جریان تحریکات جنسی بزرگ می شود و بافت آن از همان بافت عمامه چول مردان است. ضمنا فقط 4% از کل جسم چوچوله در خارج از بدن زن قرار دارد بنابراین نسبت به آلت مرد کوچکتر می نماید و دارای لوله مدور هم نیست و فقط به در آمیزش لذت جنسی را بیشتر می کند و در هنگام تحریک زن پر از خون می شود و حالت سفتی به خود می گیرد.ضمنا هیچ عضو جنسی در مردان به حساسیت چوچوله وجود ندارد. چوچوله توسط کلاهکی (Clitoris hood) پوشیده می شود.

 

پرده بكارت(hymen):

پرده بكارت غشایی است كه تمام یا قسمتی ازدهانه مهبل را می پوشاند. این پرده جزو لبهای بزرگ فرج می باشد. Hymen لغتی یونانی است به معنای پوست یا پرده كه از نام الهه ازدواج و عروسی یونانیان God Hymen وام گرفته شده است. از آنجا که پرده بکارت دقیقا در مدخل ورودی واژن قرار دارد، معمولا طی اولین مقاربت از بین می رود، حتی اگر مقاربت بطور کامل انجام نشده باشد. سقوط از ارتفاع، بلند کردن جسم سنگین، کوهنوردی،و موارد مشابه به هیچ عنوان نمی تواتنند باعث پارگی پرده بکارت شوند. در برخی از انواع پرده بکارت ممکن است پاره شدن اتفاق نیافتد.

 

محل عجان ، پرینه ، میان دوراه (Perineum)

ناحیه بین مقعد و فرج می باشد که در آن دو لب فرج به هم می رسند.  

 

 

دستگاه تناسلی داخلی زن

1- رحم (uterus)

2-  مهبل (Vagina )

3- تخمدانها (ovary)

 4-لوله های تخمک بر ( fallopian tube)

5 - گردن رحم (cervix)

 

مهبل (vagina):

مهبل مجرایی كاملا انعطاف پذیر و عضلانیست كه طول ان از هشت تا دوازده سانتیمتر فرق میكند و پهنای ان حدود دو و نیم سانت می باشد. مهبل ظرفیت رشد طولی تا چندین سانتیمتر و پهنا تا دو برابر در هنگام تحریكات جنسی را داراست. ورودی مهبل در طی زایمان تا حد قابل ملاحظه ای گشاد می شود و معمولا به پهنایی تا ده سانتیمتر نیز میرسد. مهبل در دختران باكره تا حدی با پرده-بكارت(hymen) پوشیده شده است. وقتی یك زن ایستاده است  مهبل وی بصورت عمودی در راستای بدنش قرار ندارد بلكه قسمت فوقانی ان به سمت پایین متمایل است. محل دقیق مهبل بین مثانه و راست روده است. دیواره مهبل با لایه هایی پوشیده شده و دارای غدد مترشحه نیست. غشا  داخلی مهبل فوق العاده به هورمونهای تخمدان حساس می باشد و سلولهای سطحی ان خیلی ناپایدار هستند. با مطالعه بر روی این سلولها میتوان به سرطان ”دهانه-رحم“ و همچنین سرطان مهبل پی برد. با توجه به سن و دوره ماهیانه ساختار مخاطی غشاء داخلی تغییر میكند. این مخاط در یك زن بالغ به صورت مایعی سفید و لزج است كه شامل باكتریهاست و البته سبب رطوبت و لزاجت مهبل می شود. این مایع با اسیدی نگه داشتن این محل در حفظ و نگهداری مهبل از میكروبها نقشی عمده دارد و دلیل این امر نیز اسید لاكتیك از خانوادهء همان اسیدی كه در ماست نیز هست موجود در ان است.در طی امیزش جنسی چل مرد وارد مهبل می شود تا اسپرم و منی (semen)خود را در ان تزریق كند. در طی زایمان اندازه مهبل برای بیرون امدن جنین و جفت ان از پنج تا شش برابر گشادتر می شود. 

 

رحم (uterus) :

یک عضو ماهیچه ای به شکل گلابی می باشد که درون لگن در بالای مثانه و جلوی راست روده ( رکتوم) واقع شده است.اندازه طبیعی آن حدود 8در5 سانتیمتر است. ارتفاع ان شش تا هشت سانتیمتر و پهنای ان سه تا چهار سانتیمتر است اما در طی حاملگی رحم تغییرات زیادی را متحمل می شود مثلا در نه ماهگی ارتفاع ان به سی سانتیمتر میرسد. رحم در این وضع در انتهای مهبل قرار گرفته و تقریبا به سمت مثانه متمایل و بدان متكی می شود. در طول عادت-ماهیانه نیز رحم محل خود را به راحتی تغییر می دهد. ”رباطهای نرم“ تا حدی به رحم انعطاف پذیری میدهند و در همان حال ان را معلق نگه میدارند. در هر طرف انتهایی رحم ”لوله های فالوپ“ وجود دارند. عضله رحمی با مخاطی به نام ”اندومتریم“ پوشیده شده است. این مخاطها كه حاوی رگهای خونی و غدد مترشحه می باشند همچنین دریافت كننده ”تخم“ نیز هستند و البته با توجه به سن و دوره-ماهیانه هر شخص تغییرات مهمی در بافت آنها رخ می دهد. وقتی تخمك بارور نشود این مخاط بعلاوه تخمك از رحم خارج میشوند. رحم با گردنه ان كه قسمتی سفت و محكم (حدودا سه سانت) می باشد بسته می شود. شما میتوانید این قسمت را با انگشت خود در انتهای مهبل حس كنید. مجرایی ظریف از بین قیف-رحم میگذرد و بدین ترتیب رحم به مهبل مرتبط می شود. از طریق همین مجراست كه خون-قاعدگی بیرون می آید یا اسپرمها نیر وارد رحم شده و به سمت لوله های فالوپ به قصد باروری تخمك می روند. گردنه-رحم در وسط خود مجرای كوچكی دارد این مجرا در زنانی كه هنوز بچه دار نشده اند كوچكتر از كسانی است كه زایمان داشته اند.

رحم اصلا یك عضله است انهم با نقشی بسیار مهم در تمام مراحل تولید مثل از ورود اسپرم به مهبل و سپس خود گرفته تا تكامل جنین و شكل پذیری جفت ان و انقباضات رحمی كه منجر به تولد نوزاد می شود.

 

لوله های تخمک بر (fallopian tube):

لوله هایی انعطاف پذیرند با درازای تقریبی ده تا دوازده سانتیمتر كه قطر داخلی انها كمی بیشتر از قطر یك تار موست. این لوله ها از انتهای بالایی رحم شروع و تا تخمدانها كه به صورت منگوله های متحركی هستند ادامه می یابند.

لوله های فالوپ تخمك را با محاطی ان از مقصدش تا رحم در برمیگیرند. همچنین این لوله ها مسیری مناسب برای عبور اسپرم به محل باروری تحصیل اطمینان از صلابت و قدرت باروری اسپرم و بالاخره حمل نطفه به سمت رحم هستند.

 

تخمدان (ovary) :

”تخمدانها“ دو غده به اندازه دو بادام بزرگند كه حدود چهار سانتیمتر بلندی و دو و نیم سانتیمتر پهنا دارند. این غدد از دو طرف توسط رباطی نازك به رحم متصل می باشند. و رباطی دیگر این غدد را به لوله های فالوپ متصل میكند. یك دختر در هنگام تولد حدود 700000 تا 2000000 تخمك دارد كه بیشتر انها در طی بچگی از بین می روند و به 300000 تا 400000 تا كاهش می یابد كه بالاخره فقط حدود 300 تا 400 تخم به دورهء بلوغ میرسند. این امر نزدیك به سی سال (دوره باروری یك زن به طور متوسط) و حدودا سیزده بار در سال یعنی با فاصله های 28 روزه ادامه دارد تا اینكه تمام تخمكها به اتمام می رسند و زن وارد دوره یائسگی می گردد. در نتیجه فعالیت تخمدانها نامحدود نیست همانطور كه می بینید شروع این فعالیت بلوغ و پایان ان یائسگی است. تخمكها در یك نوع مجتمع سلولی محصور هستند كه پس از طی یك دوره ای در اثر هورمونهایی كه از غده هیپوفیز ترشح میشوند به رشد خود می رسند. نام این مجتمع ها ”فولیكول“ است كه یك بار در هر 28 روز بالغ و باز شده یك تخمك رها میكند.

 

نقطه جی G – SPOT (Grafenberg stimulation)

نقطه جی داخل مهبل،تقریبا دو سوم راه واقع شده است . برای یک زن یا دختر کمی مشکل است که با انگشت خودش به این مرکز برسد و بهترین کار این است که شریک جنسی با انگشت یا آلت تناسلی خود تحریک نقطه جی را انجام دهد. تحریک این مرکز به ارگاسم ( اوج لذت جنسی) در اکثر زنان منجر می شود. به طوری که در بعضی زنان مایعی ترشح می شود.  Grafenberg نام دکتر Ernst Gräfenberg (1881-1957) می باشد که این نقطه را کشف کرد.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات