سایت اجتماعی پزشکی جنسی
بدانیم تا بمانیم
جمعه 1 مهر 1390

30 نكته مفید براى زنان شاغل

جمعه 1 مهر 1390

نوع مطلب :اجتماعی، 
نویسنده :محمد

امروزه بیش از نیمى از فعالیت هاى اجتماعى بر دوش زنان است ولى حیف كه خودشان غافلند و كمتر توجهى به موفقیت در حرفه و كارشان مى كنند. در اینجا به مواردى اشاره مى شود كه مى تواند موقعیت شغلى زنان را دگرگون كند. اگر به دنبال كسب موفقیت شغلى هستید خواندن این مطلب را از دست ندهید.

۱- قالب كلیشه اى ذهنیت جنسى را بشكنید. زیرا در آنچه به عنوان تفاوت هاى مدیریتى بین زنان و مردان قرار دارد، بیش از تفاوت هاى جنسیتى، ذهنیت شكل گرفته طى روند جامعه پذیرى فرد، نسبت به جنس مخالف است. بنا بر یافته دانشمندان، جنسیت افراد كمتر از ذهنیت ساخته شده در برخوردها نقش دارد.

۲- شما فكر مى كنید یك مدیر موفق یعنى مدیرى كه صفات مردانه دارد؟ شاید به ظن بسیارى آنچه مدیران موفق زن و مرد به عنوان خصوصیات اصلى موفقیت مى پذیرند، یك صفات مردانه باشد. ولى طى بررسى هاى جداگانه در بین زنان موفق مدیر، بهترین عامل مرتبط به ارتقاى آنان، خصوصیاتى كاملاً مرتبط با دنیاى زنانه بود. هر چند داشتن ویژگى هاى تركیبى زنانه- مردانه در موقعیت هاى متفاوت نقش بیشترى بازى مى كند. این نكته بیشتر نشان دهنده این موضوع است كه زنان در رده هاى بالاى مشاغل خصوصیات و مهارت هاى غیرمردانه داشته اند و در واقع خودشان بودند.

۳- در جلسات، زنان به دنبال گرفتن نظر افراد ساكت هستند. اما مردان فكر مى كنند باید كنترل را در دست گرفته و برترى خود را نشان دهند پس ساكت نمى نشینند تا نوبت آنها شود، بلكه دست به عمل مى زنند. اگر شما صاحب نظرى هستید باید قبل از اینكه دیگرى مورد تحسین مدیر قرار گیرد؛ ابراز كنید.

۴- زنان به دنبال منصف و باثبات بودن هستند و مردان به دنبال سرشناس و محبوب بودن.

۵- زنان مسائل حرفه اى خود را شخصى و خصوصى تلقى مى كنند به همین دلیل وقتى مردى نسبت به آنها انتقاد مى كند براى مدت ها ذهن آنها مشغول موضوع پیش پا افتاده اى مى شود كه از نظر مردان تنها یك شوخى است. مى توانید امتحان كنید. انتقادى كه یك همكار مرد از شما و عملكردتان داشته است را طى هفته آینده براى او دوباره ذكر كنید و با لبخند او و جملاتى نظیر «احساساتى»، «شوخى كردم»، «اینكه مهم نیست» روبه رو شوید.

۶- مردان در جلسات مصاحبه اى به تعهدات خود با اعتماد كاملى اشاره مى كنند و با واژه «من» پیروزى هاى كارى را به خود نسبت مى دهند ولى زنان به وجود خود در موفقیت هاى كسب شده اشاره نمى كنند. در واقع زنان كار گروهى و مردان تجارب مستقیم و شخصى خود را در نظر مى آورند. زمان آن رسیده كه استعدادها و مهارت خاصى را كه از آن شما است به خود نسبت دهید.

۷- مردان قبل از مذاكره و بحث پیش فرض هایى مى سازند تا مانند یك میدان بازى حرف اول را بزنند و در واقع زنان از «برد- برد» و مردان از «برد- باخت» حمایت مى كنند. اما در شرایط كارى متغیر همان اندازه كه موقعیت هاى تبعیض گرایانه باخت قهرى اجتماعى و عرفى و قانونى را به همراه دارد، باید از بقیه موفقیت ها در جهت برد استفاده كرد.


۸- اگر در یك محیط كاملاً مردانه كار مى كنید گاهى جریان صحبت خود را به زمینه هاى مورد علاقه اطرافیان بكشید. مانند اظهارنظر درباره ورزش، سیاست، وقایع جارى و كارى كه در حیطه دنیاى زنانه- مردانه و تخصصى شما است.


۹- یك كارمند مرد دوست دارد كه رئیس با صراحت درباره نقص كار او و چگونگى برطرف كردن آن صحبت كند. زیرا خود مردان بدون تشریفات خاص به انتقاد مى پردازند و واكنش طرف مقابل براى آنان زیاد مهم نیست. اگر شما یك مدیر زن هستید گاهى دنده عوض كنید و انتقادات صریح داشته باشید.


۱۰- زنان شنوندگان بهترى نسبت به مردان هستند. بنابراین قادرند با جمع آورى اطلاعات، توسعه روابط و شبكه هاى ارتباطى خود مهارت هاى لازم براى تصمیم گیرى دقیق را بیاموزند. خود را براى یك تصمیم بزرگ و تخصصى در محیط كارى آماده كنید.

۱۱- زنان باید بیاموزند كه خودشان باشند. تصویر ذهنى مردان و زنان طى فرآیند جامعه پذیرى خصوصیات خاصى را مى طلبد اما افرادى كه تمایلات زنانه دارند و در موقعیت هاى خاص زنانه- مردانه رفتار مى كنند مورد اقبال بیشترى قرار مى گیرند.

۱۲- در حالى كه مردان با مدیران ارشد، كارمندان بقیه سازمان و افراد شاخص خارج سازمانى ارتباط برقرار مى كنند، زنان با همتایان و همكاران خود در ارتباطند. این امر عامل مهمى در ارتقاى شغلى مردان از طریق عرضه كردن خود به مدیران ارشد است. مردان در جریان عمودى و زنان در جریان افقى قرار مى گیرند. حالا باید دوباره دنده عوض كنید.

۱۳- زنان در جلسات رسمى منتظر مى مانند تا نوبتشان شود و بعد شروع به صحبت مى كنند كه البته ممكن است چنین مجالى اصلاً ایجاد نشود. در حالى كه در جلسات رسمى مردان تمایل بیشترى در صحبت كردن با اشاره كامل به كارها، وسایل و تخصص مربوط به آن دارند. در نتیجه مردان كارى تر به نظر مى رسند.

۱۴- زنان وقت زیادى را در اختیار همكاران و زیردستان مى گذارند. هر چند سیاست درهاى باز ارتباطات بیشترى به همراه دارد ولى باعث تلف شدن وقت، متوقف شدن حین یك كار مهم توسط یك امر غیرمهم و... مى شود. بهترین كار برگزارى همایش هاى ماهانه براى طرح مشكل و سئوال و نیمه باز گذاشتن در ورودى اتاق شما است.

۱۵- حالا نوبت آن است كه بدون اینكه از شما بخواهند دكمه هاى اطرافتان را فشار بدهید. زیرا زنان حتى اگر متخصص در رشته اى باشند قبل از اینكه به آنها توصیه شود وارد سیستم و كار مورد نظر نمى شوند. جسارت لازم را از خود نشان دهید حتى اگر اشتباه كنید.

۱۶- شاید بسیارى از مردان از حضور یك همكار زن احساس رضایت نكنند، شما صبر كنید تا روابط عادى شود.

۱۷- هنگام تصمیم گیرى فكر كنید اگر همكاران مرد مى خواستند تصمیم بگیرند، چگونه عمل مى كردند؟ با تجربه و تحلیل تصمیمات احتمالى مى توانید بهترین تصمیم خلاق را بگیرید.

۱۸- زنان بیشتر رابطه گرا هستند تا هدف گرا. این امر وقتى در سازمان مشاوره براى آموزش هاى تخصصى به زنان شاغل پیشنهاد مى شود مشهود است. زنان رابطه خود را حفظ مى كنند حتى وقتى كارها تمام شده باشد. در حالى كه مردان پس از رسیدن به هدف مربیان و مشاوران خود را ترك مى كنند.

۱۹- نه تنها مردانه كار كردن توسط زنان باعث عدم رضایت از خود و كاهش بازده مى شود، بلكه مردان نیز از ایجاد ارتباط با این گونه افراد منصرف مى شوند.

۲۰- در محیط كارى با تبعیض شدید بین زن و مرد، بهترین روش كنترل خود، بالاترین مهارت ها، آگاهى هاى شغلى و تخصصى شخصى است. اگر بیشتر بدانید تحسین همه را برخواهید انگیخت حتى اگر این امر آشكارا صورت نگیرد.

۲۱- به مسائل داغ روز توجه كنید. مسائل حرفه اى، مطبوعات، فناورى و به خصوص اخبار مربوط به شغل خودتان. بدین ترتیب با استفاده از لغات تخصصى و معلومات خاص در حین مذاكره و جلسات، مردان را متعجب خواهید كرد.

۲۲- اگر محیط جهت شوخى كردن مساعد است پاسخ شوخى همكار مرد خود را بدهید. اگر شوخى مناسب موقعیت نیست با یك گوشه، كنایه و یا لبخند حرف آنان را برگردانید، تا این نوع شوخى تكرار نشود ولى به یاد داشته باشید شوخى كردن و تعریف داستان هاى فكاهى از خصوصیات بارز مردان است.

۲۳- از مدیران رده بالا تقاضا كنید شما را در جلسات خود بپذیرند در نتیجه: ۱- مهارت ها و شناخت شغلى خود را افزایش دهید. ۲- با افراد بیشتر و با مدیران بالا آشنا شوید. ۳- شگردهاى ارتباطى، كلامى و غیركلامى بیاموزید.

۲۴- فهرستى از تغییراتى در لباس، لحن، نوع كلمات، حتى خونسرد بودن، رفتار منصفانه و شوخ طبعى تهیه كنید به نحوى كه ظاهر شما نشان دهنده رده شغلى و شخصیت شما باشد. یك كارمند و مدیر موفق زن لباس مناسب مى پوشد. نوع آرایش، جواهرات، رنگ و... را منطبق با سن و رده شغلى خود انتخاب مى كند. در تهیه این فهرست از افرادى كه در سازمان مورد تحسین همگان هستند الگوبردارى كنید.

۲۵- مقدمات رفتن خود را به جلسات مهم و رده بالاى سازمان آماده كنید: ۱- مهارت هاى لازم را براى بحث تخصصى باید بگیرید. ۲- برخود مسلط باشید. ۳- یكى از اعضاى شناخته شده و شاخص بین اعضا را به جبهه خود نزدیك كنید تا پشتیبان شما باشد.

۲۶- چشم و گوش خود را باز كنید و ببینید چه كسى ترقى مى كند. مهارت هاى او را بیاموزید و دریابید كه او چه سوابق و تجربه اى داشته است. در هر صورت بدانید كه باید درست رفتار كنید.

۲۷- به خاطر داشته باشید كه در كنار هر ابرقدرتى شكست ناپذیر مى شوید. با همكاران زن خود در محیط كار براى انجام كارهاى تجارى، اقتصادى و اجتماعى ائتلاف كنید. حتى اگر براى كمك رسانى عام المنفعه باشد.

۲۸- زنان باید شدید تر، بهتر و كامل تر كار كنند تا جایى براى انتقاد نماند.

۲۹- زنان باید بدانند كه مردان معمولى به همه جا مى رسند ولى زنان مستعد راه به جایى ندارند.

۳۰- هنر یك زن موفق در این است كه بداند كجا دنده عوض كند. در هر صورت خودتان باشید. این مهم ترین عامل موفقیت شما است.


مهم ترین عامل رشد و ارتقاى شما به كار بردن رفتار زنانه- مردانه در محیط پیرامونى است.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic